CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat transfer investigation of an aggressive intermediate turbine duct - Part 1: Experimental investigation

Carlos Arroyo Osso (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Fredrik Wallin
Proceedings of the ASME Turbo Expo, Power for Land, Sea, and Air, GT 2010, Glasgow; 14 June 2010 through 18 June 2010 Vol. 4 (2010), PARTS A AND B, p. 605-613 .
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-12-28. Senast ändrad 2014-08-22.
CPL Pubid: 151070

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur