CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat transfer investigation of an aggressive intermediate turbine duct: Part 2 - Numerical analysis

Fredrik Wallin ; Carlos Arroyo Osso (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Proceedings of the ASME Turbo Expo, Power for Land, Sea, and Air, GT 2010, Glasgow, 14 June 2010 through 18 June 2010 Vol. 4 (2010), PARTS A AND B,, p. 81-89 .
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-12-28. Senast ändrad 2011-12-29.
CPL Pubid: 151068

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur