CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The exact symbol and bit error probabilities of coherent M-ary PSK

Johan Lassing (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings International Symposium on Information Theory, Yokohama, Japan p. 11. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: linear-mod, error-controlDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 15106

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Information Technology

Chalmers infrastruktur