CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

"Safety is everywhere" - The constituents of maritime safety

Gesa Praetorius (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet)
Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society, 55th Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, HFES 2011 Las Vegas, NV 19 September 2011 through 23 September 2011 (10711813). p. 1798-1802 . (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-12-28.
CPL Pubid: 151059

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur