CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear dichroism studies of flavins in stretched poly(vinyl alcohol) films. Molecular orientation and electronic transition moment directions

Yukio Matsuoka (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of Physical Chemistry (0022-3654). Vol. 87 (1983), 2, p. 220-225.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-28.
CPL Pubid: 151050

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur