CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated front-ends up to 200 GHz

Vessen Vassilev (GigaHertz Centrum) ; Niklas Wadefalk (GigaHertz Centrum) ; Morteza Abbasi (GigaHertz Centrum) ; Rumen Kozhuharov (GigaHertz Centrum) ; Herbert Zirath (GigaHertz Centrum) ; Sten E. Gunnarsson (GigaHertz Centrum) ; T. Pellikka ; Anders J G Emrich ; Ingmar Kallfass ; Arnulf Leuther
2011 IEEE MTT-S International Microwave Workshop on Millimeter Wave Integration Technologies, IMWS 2011, Sitges, 15 September 2011 through 16 September 2011 p. 57-60 . (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-12-28. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 151048

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)