CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Orthogonal multipulse modulation for next-generation datacommunication links

Jonathan D. Ingham ; Richard V. Penty ; I. H. White ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Åsa Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
37th European Conference on Optical Communication and Exhibition, ECOC 2011, Geneva, 18 September 2011 through 22 September 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-28. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 151047