CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear dichroism studies of nucleic acids. II. Calculation of reduced dichroism curves of A-and B-form DNA

Yukio Matsuoka (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Biopolymers Vol. 21 (1982), 12, p. 2433-2452.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-28.
CPL Pubid: 151046

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur