CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Covalent Complexes of DNA and Two Stereoisomers of Benzo(a)pyrene 7,8-Dihydrodiol-9,10-epoxide Studied by Fluorescence and Linear Dichroism

O. Undeman ; P-O Lycksell ; A. Gräslund ; T. Astlind ; A. Eherenberg ; B. Jernström ; Folke Tjerneld (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Cancer research Vol. 43 (1982), 4, p. 1851-1860.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-28.
CPL Pubid: 151045

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur