CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear dichroism studies of nucleic acids. III. Reduced dichoism curves of DNA in ethanol–water and in poly(vinyl alcohol) films

Yukio Matsuoka (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Biopolymers (0006-3525). Vol. 22 (1983), 7, p. 1731-1746.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-28.
CPL Pubid: 151037

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur