CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Absorption anisotropy of cubic or randomly oriented chromophores in anisotropic solvents. Dispersion induced linear dichroism (DILD)

Pieter E. Schipper ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Chemical Physics (0301-0104). Vol. 57 (1981), 3, p. 365-375.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-28.
CPL Pubid: 151036

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur