CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of Ag+ and Hg2+ on the structure of DNA in solution studied by flow linear dichroism

Yukio Matsuoka (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Biopolymers (0006-3525). Vol. 22 (1983), 2, p. 601-604.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-28.
CPL Pubid: 151033

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur