CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability Analysis of Hybrid Systems -A Gearbox Application

Stefan Pettersson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Nonlinear and Hybrid Systems in Automotive Control p. 373-389. (2003)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15102

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur