CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-Resolution Space-Time Signal Processing for Radar

Fredrik Athley (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Jonny Eriksson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
High-Resolution and Robust Signal Processing, To be published, Dekker, editor Y. Hua and A. Gershman and Q. Cheng (2003)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15101

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur