CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear-fractional branching processes with countably many types

Serik Sagitov (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
(2011)
[Preprint]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-27. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 150993

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Tillämpad matematik
Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur