CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Standardizing radiation oncology data for future modelling of side effects after radiation therapy

Caroline Olsson ; Graham J.L. Kemp (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
1st International Workshop on Managing Interoperability and compleXity in Health Systems, MIXHS'11, Collocated with the 20th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011 Glasgow 28 October 2011 through 28 October 2011 Vol. oct 28 (2011), p. 67-70.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: data integration, data standardization, radiation oncology informatics, radiation therapy, side effectsDenna post skapades 2011-12-27. Senast ändrad 2012-01-25.
CPL Pubid: 150983

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik (GU)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Radiofysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Radiation Oncology Data and Modelling Side Effects after Radiation Therapy