CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An efficient appliance for low voltage DC house

Mohammad Amin ; Yasir Arafat ; Stefan Lundberg (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Stephan Mangold
2011 IEEE Electrical Power and Energy Conference, EPEC 2011; Winnipeg, MB; 3 October 2011 through 5 October 2011 p. 334-339 . (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Ccombined refrigerator stove, Kitchen appliance, Low voltage DC appliance, peltier element, refrigerator, Thermoelectric ModuleDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-27. Senast ändrad 2011-12-27.
CPL Pubid: 150955

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur