CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Power Series Vector Quantization of Spectrum Parameters

Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Fredrik Nordén (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
2002 IEEE Speech Coding Workshop (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: speech, codingDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15095

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur