CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TROPOSPHERIC WET PATH-DELAY MEASUREMENTS

Gunnar Elgered (Onsala Rymdobservatorium)
IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION (0018-926X). Vol. 30 (1982), 3, p. 502-505.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 150940

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur