CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tunneling through conjugated bridges in designed donor-bridge-acceptor molecules

Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Mattias P. Eng (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Jerker Mårtensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Charge and Exciton Transport through Molecular Wires p. 95-132. (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 150933

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Kemi

Chalmers infrastruktur