CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bridge the gap: signal processing for power quality applications

Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Emmanouil Styvaktakis (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Electric Power System Research Journal (Elsevier Science Publisher) Vol. 66 (2003), 1, p. 83-96.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15092

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur