CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New a posteriori error estimates for adaptivity technique and global convergence for a hyperbolic coefficient inverse problem

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael Klibanov ; Andrey Kuzhuget
Journal of Mathematical Sciences (1072-3374). Vol. 172 (2011), 4, p. 449-476.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-22. Senast ändrad 2012-09-10.
CPL Pubid: 150905

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur