CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Absorptionsvärmepump i Trollhättan - utvärdering

Martin Wimby (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Per-Åke Franck (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Stockholm : Byggforskningsrådet, 1988. ISBN: 91-540-4930-X.- 32 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-12-22.
CPL Pubid: 150904

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur