CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enkät angående problematiken med CFC-arbetsmedier i kyl- och värmepumpanläggningar - Sammanställning av enkätsvar med kommentarer

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1988. - 56 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-12-22. Senast ändrad 2011-12-22.
CPL Pubid: 150900

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur