CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Confirming distortional behaviors in software cost estimation practice

Ana Magazinius (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; Robert Feldt (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
37th EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications, SEAA 2011; Oulu; 30 August 2011 through 2 September 2011 p. 411-418. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-12-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 150899

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur