CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nucleic Acid-Metal Interactions. 2. Complex of Ag(I) with Guanosine and 7-Methylguanine from Studies of Isotropic and Dichroic Spectra

Yukio Matsuoka (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Tomas Kurucsev
Journal of Physical Chemistry Vol. 88 (1984), 5, p. 971-976.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-22.
CPL Pubid: 150897

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur