CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of reverse transcriptases in gene expression analysis.

Anders Ståhlberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik) ; Mikael Kubista (Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik) ; Michael Pfaffl
Clinical chemistry (0009-9147). Vol. 50 (2004), 9, p. 1678-80.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Actins, chemistry, genetics, Animals, Cattle, Gene Expression Profiling, methods, Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenases, chemistry, genetics, RNA, Messenger, chemistry, genetics, RNA-Directed DNA Polymerase, chemistry, Receptor, Serotonin, 5-HT1A, chemistry, genetics, Receptor, Serotonin, 5-HT1B, chemistry, genetics, Receptor, Serotonin, 5-HT2B, chemistry, genetics, Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction, methodsDenna post skapades 2011-12-22.
CPL Pubid: 150893

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur