CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trisintercalation in DNA by N-[3-(9-Acridinylamino)propyl]-N,N-bis[6-(9- acridinylamino) hexyllamine

John Bondo Hansen ; Torben Koch ; Ole Buchardt ; P. E. Nielsen ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Michael Wirth (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of the Chemical Society, Chemical Communications (0022-4936). 8, p. 509-511. (1984)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-22.
CPL Pubid: 150892

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur