CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Acridine-psoralen amines and their interaction with deoxyribonucleic acid

John Bondo Hansen ; Torben Koch ; Ole Buchardt ; Peter E. Nielsen ; Michael Wirth (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Biochemistry (0006-2960). Vol. 22 (1983), 21, p. 4878–4886.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-22.
CPL Pubid: 150888

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemisk fysik
Biokemi

Chalmers infrastruktur