CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

HMI principles for lateral safe applications

Lars Danielsson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; H. Lind ; E. Bekiaris ; M. Gemou ; A. Amditis ; M. Miglietta ; P. Stålberg
Universal Access in Human-Computer Interaction. Ambient Interaction p. 330-338. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-22. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 150881

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Transport
Kognitionsvetenskap

Chalmers infrastruktur