CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A holistic approach to the integration of safety applications: the INSAFES subproject within the European framework programme 6 integrating project PReVENT

A. Amditis ; E. Bertolazzi ; M. Bimpas ; F. Biral ; P. Bosetti ; M. Da Lio ; Lars Danielsson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; A. Gallione ; Henrik Lind ; A. Saroldi
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (1524-9050). Vol. 11 (2010), 3, p. 554-566.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-22. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 150880

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Transport
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur