CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LPV-Based Gain Scheduling Technique applied to a Turbo Fan Engine Model

Fredrik Bruzelius (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Claes Breitholtz (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Stefan Pettersson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proceedings of the 2002 IEEE International Conference on Control Applications (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15088

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur