CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical activity of bis(thiocarbamide)bis(amino acid)platinum(II) complexes

Oleg P. Slyudkin ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Inorganic chemistry (0020-1669). Vol. 22 (1983), 18, p. 2637–2642.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-22.
CPL Pubid: 150874

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur