CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Signature sequences for CDMA communications

Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Wiley Encyclopedia of Telecommunications (John G. Proakis editor) (2003)
[Kapitel]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15087

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur