CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmeövergång vid fallfilmsförångning

Anders Åsblad (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
vid 13. Nordiske Kjölemöte och 4. Nordiske Varmepumpedager i Loen, Norge, 30/5 - 3/6 1989 (1989)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-12-22.
CPL Pubid: 150862

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur