CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kompressions/Absorptions-drivna värmepumpar - Systemaspekter

Lena Åhlby (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag vid 13. Nordiske Kjölmöte och 4. Nordiske Varmepumpsdager i Loen, Norge, 30/5 - 3/5 1989 (1989)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-12-22.
CPL Pubid: 150861

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur