CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Compression/absorption cycles for large heat pumps - System simulations

Lena Åhlby (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Stockholm : Swedish Council for Building research, D1:1989, 1989. ISBN: 91-540-4965-2.- 117 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-12-22.
CPL Pubid: 150860

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur