CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of Control Strategies for Automotive Powertrains with Backlash

Adam Lagerberg (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
International Symposium on Advanced Vehicle Control, Hiroshima, Japan (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-06-10.
CPL Pubid: 15086

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur