CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Blandningar som arbetsmedier

Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Marine Högberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag vid 13. Nordiske Kjölemöte och 4. Nordiske Varmepumpedager i Loen, Norge, 30/5 - 3/6 1989 (1989)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-12-22. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 150856

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur