CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An activity-coefficient model for electrolyte systems

Yunda Liu (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Martin Wimby (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Urban Grén (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Computers & Chemical Engineering Vol. 13 (1989), 4-5, p. 405-410.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The activity-coefficient model proposed by Liu and Prausnitz is extended in this study to represent the non-idealities of multi-component electrolyte systems. Two modifications have been made. Based on binary information only, the model has been applied to the prediction of mean ionic activity coefficients of aqueous systems with two electrolytes. The predicted values agree well with experimental data.Denna post skapades 2011-12-22.
CPL Pubid: 150852

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)
Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur