CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automatic Classification of Power System Events using Rms Voltage Measurements

Emmanouil Styvaktakis (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Math Bollen (Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem) ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
In Proc. IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, Chicago, USA (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur