CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resultat från fullskaleförsök med alternativa arbetsmedier

Marine Högberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
VVS-Tekniska Föreningen, FREONDAGEN 1989, Stockholm, 5 april 1989 p. 19. (1989)
[Konferensbidrag, övrigt]

Institutionen för Värmeteknik och maskinlära´s del i projektet har varit att göra jämförande datorsimuleringar. Det gjordes både for referensproven och for kapacitetsproven med blandningarna. Det använda datorprogrammet ar utvecklat vid institutionen. Med programmet simuleras en enstegsvärmepump med ett rent arbetsmedium eller med en ickeazeotrop blandning. Förutsättningar för mätningar och exprimentella resultat har tidigare presenterats av Ludvig Albert, STAL Refrigeration AB.Denna post skapades 2011-12-22.
CPL Pubid: 150829

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur