CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transition moment directions of some important in-plane vibrations of uracil, thymine and cytosine. A fixed partial charge model calculation

Martti Ovaska ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Yukio Matsuoka (Institutionen för fysikalisk kemi)
Chemical Physics Letters (0009-2614). Vol. 109 (1984), 4, p. 412-415 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-22.
CPL Pubid: 150817

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur