CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CFC-forskning vid Chalmers Tekniska Högskola

Marine Högberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
VVS-Tekniska Föreningen, FREONDAGEN 1989, Stockholm den 5 april 1989 (1989)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-12-22.
CPL Pubid: 150814

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur