CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FoU-verksamhet vid CTH

Marine Högberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag vid 13. Nordiska Kjölemöte och 4. Nordiska Varmepumpedager i Loen, Norge, 30/5-3/6 1989 p. 6. (1989)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-12-22.
CPL Pubid: 150807

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur