CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear Image Enhancement by Randomized Local Clustering

Vasile Gui ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Romanian Journal of Information Science and Technology Vol. 3 (2000), 4, p. 305-320.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15079

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur