CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue and sleepiness in seafarers working in a 6-on 6-off shift system - results from one week of simulated navigation work

Anna Dahlgren (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Wessel Van Leeuwen ; Albert Kircher (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Göran Kecklund ; Mike Barnett ; Torbjörn Åkerstedt
20th International Symposium on Shiftwork and Working Time. Stockholm, Sweden, 2011, Stockholm, Sweden. (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-22.
CPL Pubid: 150785

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Transport
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur