CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detecting and Location Land Mine Fields from Vehicle - and Air-Borne Measured Images

Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; T. Tjahjadi
Pattern Recognition. To Appear Vol. 35 (2002), 12, p. 323-337.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15077

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur