CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fordon till fordon kommunikation – ett sätt att öka säkerheten för barn som reser med skolskjuts

Albert Kircher (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet)
Transportforum 2008 (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-22.
CPL Pubid: 150764

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Transport
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur