CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Direction-Of-Arrival Estimation in Mobile Communications Enviroments

Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Thomas Svantesson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Handbook of Antennas in Wireless Communications (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15076

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur